Posts Tagged ‘שמלצר אסי’

אסי שמלצר בועידת ישראל לעסקים מטעם גלובס "המדינה יצרה לעצמה מקור הכנסה אסטרונומי בדמות שוק הרכב הישראלי; נוצר פקק, שהרי רכבים חדשים נכנסים לשוק ואף רכב לא יוצא ממנו".

ישראל סובלת בשנים האחרונות מעלייה קיצונית בעומס התנועה בכבישי הארץ. האזורים שסובלים מעומס תנועה הם גוש דן כמובן, אזור חיפה, ואזור ירושלים. הוספת כביש 6 לנתיבי התעבורה המרכזיים בישראל לא שיפרה את המצב, מאחר ובכל שנה עולים עוד ועוד רכבים לכבישי ישראל. מדי שנה עולים לפחות 250 אלף כלי רכב, דבריו של אסי שמלצר נוגעים להתנהלות המדינה בכל הקשור לשוק הרכב מיד שניה בישראל. בהתעלם ממצב התשתיות שגם הוא דורש שיפור, אי היכולת של היבואנים וחברות הליסינג למכור את כלי רכב לחו"ל יוצרת מצב שכלי רכב רק נכנסים לישראל – ולא יוצאים ממנו. לדברי אסי שמלצר, ניסו גורמים רבים בתחום הרכב לפנות לממשלה על מנת לאפשר יצוא רכבים לחו"ל לאחר השימוש כרכבי השכרה או ליסינג – אך בקשתם לא נכנסת למכלול השיקולים של ממשלות ישראל השונות. וכך אנו נשארים עם עומס פקקים בשל מצב התשתיות, העדר תחבורה ציבורית מספקת, ריכוזיות המשק בערים הגדולות,  וחוסר היכולת לייצא רכבים.

מרחבי הרשת:

משחת בפנטן – שומרים על בריאות העור

יורם קראוס – קפיצת הדרך הדיגיטלית כבר כאן

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.