קרנות פנסיה

אודות קרן פנסיה ומטרתה, מהם סוגי קרנות הפנסיה הקיימים היום בשוק ולאילו שימושים הן מיועדות.
קרן פנסיה היא תוכנית חסכון לטווח הארוך שיש בה גם אלמנט ביטוחי. התשלומים לקרן הפנסיה מופרשים מדי חודש על ידי העובד והמעסיק ונצברים בקופת הפנסיה עד לפרישת העובד לגמלאות. מטרתה העיקרית של הקרן הינה להבטיח הכנסה לעת זקנה כאשר המודל הוא שהעובד מפריש לקרן במהלך עשרות שנות עבודתו ועם פרישתו לגמלאות הוא מקבל את הכסף כגמלה חודשית עד יום מותו.
ישנן גם קרנות פנסיה יחודיות בהן נצבר כסף למקרים של אובדן כושר עבודה.
קרן פנסיה לשימוש לקיצבת שאירים קרן פנסיה יכולה לשמש גם לצורך תשלום קצבת שארים לקרובי המשפחה של המוטב במקרה של מות המוטב. פנסיית שארים משולמת לבן או בת הזוג של הנפטר ולילדיו, אלא אם פורט אחרת בתוכנית הפנסיה ואדם אחר הוגדר כשארים.
קרן פנסיה צוברת מול תקציבית קרן פנסיה יכולה להיות צוברת, כלומר הכסף שבה מתהווה כתוצאה מצבירת הפרשות העובד והמעביד. קרן פנסיה תקציבית היא קרן בה הכסף מצטבר על פי הקצאה תקציבית מקופת המדינה והיא מיוחדת לעובדי המדינה.

קרן פנסיה חדשה ומקיפה בשנת 1995 בעקבות משבר קרנות הפנסיה שלא יכלו לעמוד בהתחייבויותיהן התרחשה רפורמה בנושא קרנות הפנסיה בארץ ובעקבותיה נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות בפני חברים חדשים ונוצרו קרנות פנסיה חדשות. הקרנות החדשות הוגבלו בתנאים שנועדו להבטיח כי לא ייקלעו למשבר פיננסי כמו קודמותיהן הוותיקות. בין ההגבלות החלות על קרנות הפנסיה החדשות הן מחוייבות לכלול הן מרכיב של פנסיית זקנה והן כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או מוות. כלומר בהגדרה אלו הן קרנות פנסיה מקיפות לעומת קרנות פנסיה כלליות הכוללות מרכיב פנסיית זקנה בלבד. קרנות פנסיה כלליות מיועדות בעיקר לבעלי הכנסה גבוהה במיוחד אשר הגיעו לתקרת ההפקדה האפשרית בקרן פנסיה מקיפה.

כן הונהגו מגבלות באשר לתמהיל ההשקעה וכיום כל קרן פנסיה מחוייבת להשקיע 30% מכספה באג"ח מיועדות בעלת תשואה שנתית מובטחת בגובה 4.86% ואת היתר בשוק החופשי.

פיתוח ארגוני עוזר לכם לנהל בצורה חכמה יותר את אסטרטגיית ההשקעה שלכם

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.