קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה צורת חיסכון שנועדה במקורה לממן לימודי המשך והשתלמויות מקצועיות אולם הפכה עם הזמן לאפיק חסכון כללי ופטור ממס. יתרונה הגדול של קרן השתלמות כמכשיר פיננסי הינו היותה מכשיר הפטור ממס המיועד לטווחי זמן קצרים  עד בינוניים.

המדינה מעודדת את החסכון באמצעות קרן השתלמות בכך שהיא מקנה יתרונות מס לעמיתי הקרן.  לא רק שההפקדות אל הקרן הינן פטורות במס לעובד ולמעסיקו הרי שגם הרווחים שעשה הכסף בשנים בהם הושקע בקרן הינם פטורים ממס רווחי הון.

הפקדות העובד לקרן, עד לגובה 2.5% מהשכר ברוטו, והפקדות המעביד, עד לגובה 7.5% מהשכר ברוטו הינן פטורות ממס הכנסה עד לתקרת שכר מסויימת. חשוב לזכור כי המעסיק אינו מחוייב על פי חוק להפריש לקרן ההשתלמות של עובדיו והדבר תלוי ברצונות הטוב אם כי הוא בהחלט נורמה מקובלת. במידה והמעסיק אינו מעוניין להפריש לקרן ההשתלמות של עובד העובד עדיין יכול להמשיך ולהפריש את חלקו. כמו כן גם עצמאים יכולים להפריש עבור עצמם באמצעות קרן השתלמות לעצמאים.

למורים ולגננות 3 קרנות השתלמות יחודיות וההפרשות אליהן גבוהות יותר מאשר לקרנות ההשתלמות הרגילות. עובדי ההוראה נוהגים להשתמש בכספים קרן השתלמות לצורך יציאה לשנת השתלמות בה הם נמצאים בשבתון ולרוב אכן משתלמים.

ניתן למשוך את הכספים שהופקדו בקרן לאחר 3 שנים לצרכי השתלמות, או לכל מטרה שהיא לאחר 6 שנים.

בישראל קיימות מעל חמישים קרנות השתלמות ובהן קרנות ההשתלמות של איגודים מקצועיים וכן קרנות השתלמות המנוהלות על ידי בנקים ויועצי השקעות.

כל עובד זכאי לקבוע באיזה קרן השתלמות יהיה חבר גם בסתירה להסכם הקיבוצי אליו הוא משתייך. בכל עת שיבחר יכול כל עובד לעבור מקרן השתלמות אחת לאחרת תוך שמירת זכויות הוותק שלו בקרן. בבחירת קרן השתלמות נהוג להשוות בין הקרנות השונות ולהשוות את התשואה שלהן, רמת הסיכון גובה דמי הניהול ועוד.

חשוב לזכור כי קרן השתלמות, בהיותה אפיק השקעה חשופה מטבע הדברים גם לסיכון ובהחלט יתכן שקרן השתלמות תישא תשואה שלילית.

למידע נוסף: תיקון 190 באתר IBI

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.