כלל ביטוח

מידע כללי על קבוצת כלל אחזקות עסקי בטוח בע"מ, על מבנה הבעלות ועל תחומי הפעילות העיקריים בענפי הביטוח הפנסיה והפיננסים.

קבוצת כלל אחזקות עסקי בטוח בע"מ הוקמה בשנת 1987 והינה בבעלות משותפת של חברת אי. די. בי. (כ-57% ), בנק הפועלים (כ-10%) והציבור (כ- 33%). חברת כלל הינה שחקנית מפתח בשוק הביטוח בארץ ומחזיקה קרוב לרבע מנתח השוק.

קבוצת כלל מנהלת פעילויות רבות ומגוונות בתחום הביטוח באמצעות עשרות חברות בנות. בין אחזקותיה נמצאות חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות לניהול פיננסי ועוד.

כלל החזקות עסקי בטוח בע"מ מטפלת בלקוחות פרטיים ובלקוחות עיסקיים ומעסיקה מעל ל- 4,000 עובדים בארץ ובחו"ל.

כלל ביטוח עוסקת בתחומי הבטוח הכללי, ביטוחי בריאות וכן בבטוחי חיים וחסכונות ארוכי טווח, בתחום הפיננסים ובמימון

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.