הראל ביטוח

על קבוצת הראל בטוח ופיננסים, על ההיסטוריה שלה ועל תחומי הפעילות העיקריים בענפי הביטוח הפיננסים ושוק ההון.

אינה חלק מקבוצת אי. די. בי. (אחד הארגונים העסקיים הגדולים והמשפיעים בישראל) המחזיק בכ-57% ממניותיה, בנק הפועלים (הבנק הגדול בישראל) מחזיק בכ-10% נוספים ו-33% מוחזקים בידי הציבור. כלל החזקות עסקי ביטוח נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לקבוצה נתח שוק של כ-23% משוק הביטוח והיקפי הנכסים המנוהלים על ידה עומדים על למעלה מ-150 מיליארדי שקלים.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ מדורגת בדירוג +A על ידי Standard & Poor's Maalot . הקבוצה מחזיקה בחברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות למתן אשראי וחברות לניהול נכסים פיננסיים. הקבוצה, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים והיא משווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל החזקות עסקי ביטוח מציעה מגוון שרותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצה.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.