הפניקס

חברת הבטוח הפניקס, על ההיסטוריה שלה, על תחומי הפעילות העיקריים ועל האני מאמין שלה.
חברת הפניקס הוקמה בשנת 1949 ע"י דוד חכמי. בשנת 1972 הונפקה הפניקס לציבור והחל משנת 2006 החברה נמצאת בשליטת קבוצת "דלק".

תחומי הפעילות העיקריים של חברת הפניקס הינם:

• חסכונות ארוכי טווח ובכלל זה ביטוח חיים פנסיה וקופת גמל
• ביטוחי בריאות מקיפים
• ביטוחים כללים ובכלל זה ביטוחי דירות ורכב, ביטוחים ימיים ועוד
• חברת הפניקס השקעות ופיננסים אחראית להשקעת חסכונות הציבור והחברה בעיקר דרך בית ההשקעות שבבעלותה – אקסלנס נשואה

חברת הפניקס רואה עצמה כחברה של אנשים הנותנת תשומת לב אישית ללקוחותיה ודואגת לצרכיהם הנוכחיים והעתידיים. חברת הפניקס מאמינה בציבור עובדיה ובלקוחותיה ורואה את תפקידה לסייע להם בזמנים קשים.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.