גמלנט

גמלנט הנה מערכת מידע הנמצאת באתר האינטרנט של משרד האוצר ובאמצעותה ניתן לקבל מידע על כל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הפועלות בארץ ולהשוות את ביצועיהן לכל נקודת זמן ועל פני כל טווח זמן. בתקופה בה כל עובד זכאי לבחור את קופת הגמל אליה ברצונו להצטרף או לעבור גמלנט הינה כלי חיוני היכול לסייע רבות בהחלטה חשובה זו.

גמלנט מציגה נתוני on-line הכוללים את פרטי קופות הגמל, התשואה החודשית הממוצעת ותשואה תקופתית מצטברת, סטיית התקו של גובה דמי הניהול, סך הנכסים של הקופה ואופן חלוקתם ונתונים נוספים. כמו כן ניתן להשוות את ביצועי הקופות והקרנות למדדים נבחרים אחרים כגון מדד ת"א 25, מדד אגרות החוב המשלתיות הסחירות ועוד.

דוגמאות לשאלות עליהן עונה גמלנט: "מה התשואה שהשיגו קופות גמל בחודש האחרון (או בכל תקופה אחרת)?", "מהי התשואה שהשיגה קופת גמל שברשותי מתחילת השנה?" "איזו תשואה השיגה קופת הגמל שלי השנה בהשוואה לשער הדולר או למדד תל-אביב 100?"

גמלנט הינה מערכת קלה להפעלה והיא מלווה במסכי עזרה ידידותיים. המערכת מאפשרת להציג את הנתונים בטבלה או בגרף וכן לייצא אותם לקובץ אקסל לשם המשך עיבודם.

לצורך קבלת החלטה על בחירת קופת גמל מומלץ להשתמש במערכת גמלנט להשוואת תשואות על פני טווחי זמן של כמה שנים לפחות. עוד משתנה חשוב הוא היקף הנכסים המעיד למעשה על גודל קופת הגמל. חשוב לזכור שקופות גמל החל מגודל מסויים משפיעות בהשקעותיהן על מחירי השוק ולכן לרוב יגיבו לאט יותר לתנודות השוק מאשר קופות קטנות.

חשוב לזכור כי גמלנט אינה מפרסמת את מדיניות ההשקעה של הקופות השונות ואם יש לכם העדפה לצורת השקעה זו או אחרת חשוב שתשלימו את המידע ממקורות אחרים.  כמו כן המערכת אינה מביאה מידע על מנהלי הקופות ועל אנשי המפתח בהן. מסיבות אלו אין להתבסס על גמלנט כעל כלי יחידי לקבלת החלטות לגבי בחירת קופת גמל אך היא בהחלט מהווה כלי חשוב ועיקרי בתהליך כשבמקביל מומלץ לברר את הפרטים החסרים באמצעות יועצי השקעות או ישירות בקופות.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.