אליהו חברת ביטוח

על חברת הבטוח אליהו, על מייסד החברה ובעל השליטה, ועל תחומי הפעילות העיקריים.

אליהו חברה לבטוח בע"מ הוקמה על ידי שלמה אליהו בשנת 1966. אליהו, שהחל את דרכו בעולם הביטוח עוד כנער הוא עד היום בעל השליטה היחיד בחברה.

אליהו חברה לביטוח בע"מ היתה חברת הביטוח הראשונה שקיבלה רשיון מבטח מהמדינה והיא עוסקת בכל ענפי הביטוח. חברת אליהו מתגאה במוניטין של מובילה ביעילות הטיפול בלקוחותיה והיא שוקדת כל העת על פיתוח תוכניות ביטוח חדשות.

אליהו נחשבת לחברה מובילה בשוק הביטוח הישראלי ולה קשרים ענפים עם מבטחי משנה בעולם. מבחינה פיננסית אליהו חברה לביטוח בע"מ נהנית מאיתנות ומיציבות והיא מרחיבה את היקף עסקיה הן במישרין והן במסגרת השקעות בקבוצות ביטוח נוספות

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.