ייעוץ עם אקטואר מומחה וזכויות פנסיוניות

13 במרץ 2012 פנסיה

 עד לינואר 2008 לא הייתה חובת הפרשה לפנסיה ונושא החיסכון הפנסיוני היה תלוי במקום העבודה או שנעשתה באופן עצמאי.  מהשנה האמורה בעקבות הסכם קיבוצי וע"פ חוק חייב כל מעסיק להפריש את הסכומים הנדרשים לחסכון פנסיוני של עובדיו.

חיסכון פנסיוני שומר על זכויותיהם של העובדים והוא מופרש ע"י המעסיק לא התחשבות בהיקף המשרה של העובד. על כן, לכל אדם עצמאי או תחת איגוד שיש לו פוליסת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל ישנן זכויות מתוקף היותו מבוטח. אותן זכויות הנקבעות ע"י הפוליסה, הקופות וחקיקה משפטית אינן פשוטות ולעיתים מורכבות וקשות להבנה שכן מנוסחות בשפה מקצועית. לא פעם אדם שאינו מתמצה בתחום נדרש להיעזר ביועץ ממומחה בתחום או אקטואר על מנת להבין את המורכבות בביטוחים שיש ברשותו.

מי הם הזכאים לחיסכון פנסיוני?

חיסכון פנסיוני הינו חובת המעסיק עבור כל עובד מעל גיל 21 וכל עובדת מעל גיל 20 עד גיל הפרישה 67 או 64 בהתאמה. במידה ואין המעביד מעניק חסכון פנסיוני טוב יותר אחר בהסכם העבודה הוא מחויב ע"פ החוק בחיסכון פנסיוני עבור כל עובד המועסק אצלו למעלה מחצי שנה.

החיסכון הפנסיוני הינו חיסכון לגיל פרישה הכולל ביטוח חיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה. ההפרשות לחיסכון הפנסיוני נעשות ע"פ מדרג בשכרו של העובד כך שהעובד מפריש שליש ואילו המעסיק משלים את שני השלישים הנותרים.

במקרים בהם המעסיק אינו מפריש את הסכומים האמורים עבור החיסכון הפנסיוני זכאי המועסק לדרוש את התשלום המלא לקרן הפנסיה או לתבוע את המעסיק בבית הדין לענייני עבודה.

שוק הביטוח משתנה תמידית ולעיתים מעוניין העובד להבין את השינויים והזכויות במסגרת הביטוחים שיש ברשותו. כיום ניתן למצוא חברות מתחום האקטואריה המעניקות שירותי ייעוץ אקטוארי והכוונה בנושא פוליסות הביטוח השונות, איזון משאבים, ייעוץ וליווי חברות ועוד.

כאשר מדובר על עובדים מרבית הסוגיות הנבדקות עוסקות בזכויותיהם של המבוטחים בעיקר במקרים של פרישה או פיטורים: בין אם בהערכת תשלומי פיצויים של פוליסות שונות, הבנה ומעקב של סכומי ההפקדות, הבנה של חישובי המדדים והריביות וכמובן עמידה בתנאי הפוליסה והתקנונים שלה.

לעיתים בייעוץ עם אקטואר יקבל הלקוח דוח הכולל ניתוח הזכויות בפוליסות האמורות ותחשיבים פיננסיים במקרה של חריגה מזכויות הפוליסה. המידה וישנו החשד לאי עמידה בזכויות הפנסיוניות מומלץ למבוטח להתייעץ עם אקטואר בקיא בתחום הביטוחים שאינו קשור בדרך זו או אחרת לחברת הביטוח ועל כן שומר על אובייקטיביות ועל האינטרסים של הלקוח. למידע נוסף על בטיחות בעבודה

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.