ההבדל בין קופות גמל לקרנות פנסיה

ההבדל העיקרי בין קרנות פנסיה לבין קופות גמל הוא הבדל של זמן, קרן הפנסיה היא תוכנית חסכון לטווח ארוך. הקרן נפרעת כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה והיא מעניקה לאותו עובד קצבה חודשית קבועה, בהתאם לכסף שהוא הפריש במהלך העבודה שלו, שממנה העובד אמור לחיות בתקופת הפנסיה שלו עד לסוף חייו.

אם החוסך נפטר לפניי שהוא הגיע לגיל הפרישה הכסף עובר לשארים שלו.

קרן פנסיה מכילה גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

קופת גמל לעומת זאת היא תוכנית חסכון לטווח קצר יותר בדרך כלל לטווח של שש שנים, כלומר העובד מפקיד כסף במשך אותן שנים לקופת הגמל ובתום התקופה הוא מקבל את הסכום שהוא חסך בתוספת הרווחים שקופת הגמל שלו עשתה. קופת הגמל מקבלת גם הטבות במיסוי מכיוון שהממשלה מעודדת אנשים לחסוך חלק מהמשכורת שלהם בדרך זו.

בקופת הגמל העובד רשאי להפקיד לא יותר מ- 7.5% מהמשכורת שלו ואילו לקרן הפנסיה העובד משלם בדרך כלל באזור 5% מהשכר שלו ואילו המעביד משלם כ- 6% מהשכר של העובד.

דמי הניהול נגבים גם על קופות גמל וגם על קרנות פנסיה, קרנות פנסיה יכולות לגבות עד 6% בחודש דמי ניהול ואילו דמי הניהול במקרה קופות גמל מחושבים בהתאם ליתרה שבחשבון של העובד בכל חודש, כאשר המקסימום של דמי הניהול שניתן לגבות הוא כ- 0.17% בחודש.

"קופת גמל היא סוג של הפתעה נעימה" אומר מנחם " הפתעה שאפשר להתכונן אליה, אני לדוגמה ידעתי שהולך להשתחרר לי סכום מאוד יפה בעוד שלוש שנים, אז החלטתי לדחות את השיפוצים של הבית לאותה התקופה, כלומר ידעתי שאני חייב לבצע שיפוצים יסודיים בבית, שיפוצים אשר העלות שלהם היא דיי גדולה אבל לא רציתי לשלם עליהם מהחשבון השוטף שלי, אלא פשוט מתוך קופת הגמל שתשתחרר לי, אז דחיתי את השיפוצים לתקופה שבה יהיה לי כסף נזיל מקופת הגמל, כך שמבחינה כלכלית לא היה שינוי בעקבות ההוצאות הגדולות וגם השגתי הנחות ממש יפות, כי הצעתי לחלק מאנשי המקצוע תשלום במזומן ובעקבותיו קבלתי הנחות מאוד משתלמות, לכן אני אוהב את קופות הגמל, הן מאפשרות לך לעשות דברים גדולים שכרוכים בהוצאות כספיות לא פשוטות מבלי להרגיש את זה בכלל".

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.