ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו במקורו ביטוח שמטרתו לספק בטחון כלכלי לבני משפחת המבוטח במקרה מותו. אולם למעשה ביטוח חיים משמש למטרות נוספות כחיסכון לטווח הארוך וכמכשיר להבטחת תשלומי משכנתא והחזרי הלוואות.
לביטוח חיים שני מסלולים עיקריים:

מסלול "ריסק טהור" – בו משלמת חברת הביטוח תגמולים במקרה של מות המבוטח. למסלול זה מספר אפשרויות:

1. ביטוח למקרה מוות: תקופת הביטוח הינה לרוב עד גיל 60 לפחות והפרמיה מתעדכנת בכל שנה או בכל מספר שנים כפונקציה של גיל המבוטח. במקרה מוות ישולם סכום חד פעמי למוטבים.

2. ביטוח "הכנסה למשפחה" - במקרה של מות המבוטח, תשולם קצבה למוטבים.

3. ביטוח חיים לכיסוי משכנתא - ביטוח שבא להבטיח את החזר המשכנתא במקרה של מות המבוטח. סכום הביטוח קטן עם השנים ככל שיתתרת החוב קטנה. ניתן לצרף לביטוח זה הרחבות או נספחים, למשל- מוות מתאונה, נכות מתאונה, נספח למחלות קשות ועוד. מסלול "ריסק עם חיסכון" - במסלול זה משלמת חברת הביטוח תגמולים הן במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח והן בהגיעו לגיל מסויים (לרוב גיל הפרישה).

קיימים 4 סוגי ביטוח חיים:

1. פוליסת פרט - פוליסה הנעשית על ידי אדם פרטי ומורכבת בדרך כלל ממרכיב חיסכון וממרכיב ביטוחי.

2. פוליסת מנהלים או עובדים שכירים – ביטוח חיים הנעשה על ידי המעביד כחסכון פנסיוני. הן העובד והן המעביד מפרישים תשלומים לקופת החסכון מדי חודש ומזוכים בשל כך בהטבות מס.

3. פוליסת עצמאים – פוליסת ביטוח חיים הנעשית ע"י אדם פרטי לעצמו או לאדם אחר (במקרה של ביטוח חיים לאדם אחר החוק מחייב הסכמה בכתב של המבוטח). הפוליסה מאושרת כקופת גמל ובהתאם זכאית להטבות מס.

4. פוליסה קבוצתית - פוליסת ריסק טהור, הנעשית ע"י מעביד, תאגיד או ספק שירות לקבוצת מבוטחים הקשורים אליו. הפרמיה תשולם על ידי בעל הפוליסה או על ידי המבוטחים בה.
החל משנת 2004 כוללות פוליסות ביטוח חיים הפרדה ברורה של חלקי הפרמיה למרכיב החיסכון, למרכיב הריסק ולמרכיב ההוצאות, כך שהמבוטח יכול לדעת בדיוק איזה חלק מהפרמיה הולך לכל אחד ממרכיבים אלו. המבוטח יכול לשנות על ציר הזמן את החלטותיו באשר להתפלגות ההפקדה בין המרכיבים השונים וגם את אופן קבלת כספי החסכון – בקצבה או בתשלום אחד.

במאמר הבא נסביר מה זה ביטוח חיים, למי כדאי לעשות ביטוח חיים ונסביר קצת על סוגי הביטוחים הקיימים היום בישראל. אז לפני שנתחיל חשוב לדעת שלא כל אחד חייב לעשות ביטוח חיים. רווקים למשל שאין להם אנשים שהם מחוייבים לדאוג להם ולפרנסתם, לא צריכים לעשות ביטוח חיים. ביטוח חיים נועד לכסות מבחינה כלכלית מצב שחס […]

אנשים רבים שואלים את עצמם מה ההבדל בין ביטוח פרטי לבין ביטוח של קופת החולים. שאלה נוספת שעולה לא פעם היא מדוע כאשר יש לי ביטוח בריאות משלים של קופת החולים עדיין כדאי לי לרכוש פוליסת ביטוח בריאות פרטית גם בשנת 2019. אז מה ההבדל? בעוד בביטוח הבריאות המשלים אנחנו מכוסים על בסיס של תקנון […]

מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה הינו להבטיח לנו הכנסה חודשית קבועה במקרים בהם מצבנו הבריאותי, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא יאפשר לנו לעבוד. הפיצוי החודשי, בגובה עד 75% מההכנסה,  ישולם למבוטחים עד ליום בו יוכלו לחזור לעבודה או עד לגיל הפרישה. ביטוח אובדן כושר עבודה אינו בא במקום ביטוח רפואי או ביטוח משלים ואינו מיועד […]

רבים מאיתנו חושבים כי אנו משתמשים בביטוח רק לצורכי ביטוח הרכב, ביטוח הדירה או ביטוחי בריאות כאלה ואחרים אך ישנם שימושים נוספים לביטוח כאשר שימוש מעט פחות מוכר אך הכרחי לא פחות מכל ביטוח אחר הוא ביטוח מנהלים. לאור העובדה שמנהלים רבים לא עושים ביטוח שכזה ולעיתים אף כלל אינן מודעים לקיומו החלטנו לכתוב להם […]

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.