Posts Tagged ‘ביטוחי נדל"ן’

מאת: עו"ד שרית אמסלם

מבוא:

שוק הנדל"ן קיים מאמיר מחירים, ונכס מקרקעין הוא אחד מהנכסים היקרים שבאמתחתכם. ביטוחי נדל"ן שונים מלווים את הנכס על שלביו ובשל חשיבותם נסקור במאמר זה מספר סוגים של ביטוחים, על חלקם שמעתם על חלקם פחות, כך או כך נבהיר מושגים ונדגיש סוגיות החשובות לכם הרוכשים.

שוק הנדל"ן זוכה להדים רבים בקרב הציבור. אמירות כמו "מחירי הנדל"ן מטורפים" ו"הקבלן נעלם והפסיק את העבודה באמצע". אחרים גורסים כי "כל המשכורת הולכת למשכנתא", ויש מי שיאמרו "נדל"ן זו השקעה טובה".

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.