קופת גמל – מה זה בעצם?

20 במרץ 2019 ביטוח בריאות

מדינת ישראל מעודדת השקעה בחיסכון פנסיוני באמצעות הטבות מס ומתחילת שנת 2008 הפכה חיסכון זה לחובה עבור מעסיקים המחוייבים להפריש לעובדיהם כסף במסגרת חוק פנסיה חובה.

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שאושר לפני מספר שנים על ידי משרד האוצר המאפשר לחוסכים בכל גיל וללא הגבלה, על סכום הפקדה מינימלי, להנות מכל היתרונות הרבים של קופת גמל רגילה עם האפשרות למשוך את הכספים שנצברו בקופה בכל זמן כסכום חד פעמי ובניכוי מס על הרווחים בלבד, זאת מבלי לשלם קנס כמו שהיה נהוג בעבר. יחד עם זאת, אם החוסך בוחר להמתין לגיל 60 ולמשוך את הכספים שיצטברו בקופת הגמל בתור קצבה הוא יקבל פטור מלא ממס.

קופת הגמל היא מכשיר חיסכון לטווח ארוך ומיועדת לשכירים ולעצמאים ומבוססת על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית של החוסך ובמקרה של שכירים גם הפקדה מקבילה של המעסיק.

השינוי המשמעותי בשנים האחרונות בקופות הגמל בישראל נקרא תיקון 3 אשר מגדיר מחדש את מהות החיסכון. במסגרת תיקון זה המחוקק ביטל את האפשרות לחיסכון הוני כך שהכספים שהצטברו באפיק זה עד 2008 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי פטור מהון בכיל פרישה. הכספים שנחסכו משנת 2008 יקבל החוסך כקצבה חודשית בגיל פרישה, למעט מקרים ספציפיים. התיקון שינה את ייעוד הכספים הנחסכים, כך שהיום הכספים מיועדים לקצבה בלבד.

אז איך זה עובד?

בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון. אצל עמיד במעמד שכיר מדובר בהפרשה מקבילה של העובד והמעביד לקופת הגמל ואילו אצל עצמאים ההפקדה מתבצעת מהצד שלו בלבד. הכסף מנוהל דרך חברת הגמל או הפנסיה של בית השקעות או חברת ביטוח המשקיעים את חלקו בשוק ההון מה שיכול להניב תשואות חיוביות.

מרחבי הרשת:

חדש ! גלקסי S22

גלקסי S22 פלוס

גלקסי S22 אולטרה

דקלה לוי – תכנון מעבדות, דאטה סנטר ומערכות תקשורת

 

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.