ביטוח משכנתא – והחישוב שלו טרם לקיחת משכנתא

12 ביוני 2014 ביטוח משכנתא

 ביטוח משכנתא מהווה חלק בלתי נפרד מהלוואת המשכנתא והוא תנאי הכרחי לקבלתה. לימוד פרטים חשובים ורלוונטיים על אודותיה עשוי לחסוך לכם כסף רב, היות שההפרשים בין ההצעות של ביטוח המשכנתא שעשויים להציע לכם הגורמים המבצעים אותה עשויים להצטבר, במשך השנים, לסכומים שייאמדו בעשרות אלפי שקלים.

קיימת המלצה גורפת על אודות חשיבותה של המלצה על ייעוץ משכנתא, הואיל ומדובר בהלוואה הגדולה ביותר שבני זוג עשויים לקחת בחייהם לאורך מספר שנים רב ביותר, 20- 30 שנה. נכון ולמעשה הכרחי לכלכל את צעדיכם בנושא קיומי זה באופן מושכל ובעיקר מקצועי על מנת לא להיקלע למצבים קשים ביותר, שבהם ירחף עליכם, חלילה, איום בלקיחת הבית מכם בשל אי יכולתכם לעמוד בהתחייבות החוזית לתשלום המשכנתא.

ביטוח משכנתא נועד להגן הן על הבנק במקרה שהלווים לא יכולים להמשיך לשלם את הפרמיה ועל המלווים, במקרה שגורם חיצוני יגרום לבית נזק בלתי הפיך. חשוב לציין, כי מחיר פוליסת ביטוח המשכנתא משתנה מחברה לחבר ה על פי מדיניות החברה. מחיר הפוליסה מתונה במידת הסבירות של מימושה: ככל שקיים סיכוי גדול יותר בצורך להשתמש בה, כך, בהתאמה, תתייקר הפוליסה.

ניתן לנבא את מחיר הפרמיה ולפיכך להיערך לה מבעוד מועד. ביטוח החיים למשכנתא תלוי בעיקר בגיל המבקש אותה, מצבו המשפחתי, עישון ועוד. טבעי וצפוי כי מחיר הפוליסה של אדם מבוגר מאוד, מעשן כבד, המבקש לעשות ביטוח משכנתא יהיה גבוה יותר מאשר מחירה עבור אדם צעיר ובריא.

פרמטר שני המשפיע על גובה הפרמיה הוא סוג הנכס, גודלו ומיקומו בשקלול מועד לקיחת המשכנתא, מספר השנים שעליה היא נפרסת , סך כל גובה ההלוואה, לרבות הריבית השנתית. כל אלה ניתנים לחישוב באמצעות מחשבון משכנתא.

סוף מעשה במחשבון תחילה…

מחשבון משכנתא הוא כלי עזר חשוב העשוי לתת אינדיקציה טובה על הסכומים שאתם אמורים לשלם במסגרת ביטוח משכנתא אבל חברות הביטוח אינן מחויבות לפעול על פיו והן רשאיות לקבוע מחירים על פי שיקוליהן. עם זאת החישובים שניתן לבצע באמצעות המחשבון עשויים לסייע לכם בבואכם להתמקח עם החברות השונות על גובה הפרמיה.

כשאתם מצוידים בהמלצותיו של יועץ משכנתאות מקצועי, בלתי תלוי, שאינו משמש כנציגו של בנק כל שהוא או מי מחברות הביטוח ובחישובים אתם עורכים מבעוד מועד באמצעות מחשבון המשכנתאות על פי הנתונים הרלוונטיים שאותם תוכלו לקבל מהיועץ, אתם ערוכים במידה מספקת לקיום משא ומתן עם נציגי החברות המבטחות. כך אתם רוכשים גם ידע חשוב המסייע לכם בחישובי היתכנות וכדאיות.

יצוין, כי ניתן להרחיב את מרכיב ביטוח החיים בביטוח המשכנתא ולהוסיף לו סוגי כיסויים בגין נכון בשיעור מסוים, אבדן כושר עבודה, מחלות ועוד. ניתן להרחיב את מרכיב ביטוח המבנה על ידי הוספת כיסוי נזקים בגין צד ג' (כגון פגיעה שנגרמת על ידי עוזרת הבית), הצורך לשלם שכר דירה חלופית, שיקום הנכס ומרכיבים נוספים.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.