ביטוח אובדן כושר עבודה

מטרתו של ביטוח אובדן כושר עבודה הינו להבטיח לנו הכנסה חודשית קבועה במקרים בהם מצבנו הבריאותי, כתוצאה ממחלה או תאונה, לא יאפשר לנו לעבוד. הפיצוי החודשי, בגובה עד 75% מההכנסה,  ישולם למבוטחים עד ליום בו יוכלו לחזור לעבודה או עד לגיל הפרישה. ביטוח אובדן כושר עבודה אינו בא במקום ביטוח רפואי או ביטוח משלים ואינו מיועד לכסות את הוצאות הטיפול באירוע בגינו ארע אובדן כושר העבודה.

פוליסת אובדן כושר עבודה אפשר לרכוש כחלק מביטוח חיים או ביטוח מנהלים אולם גם ניתן לרכוש אותה בנפרד. למבוטח שהביטוח שלו כולל גם מרכיב חסכון, ישלם עבורו הביטוח, בנוסף לפיצוי עבור אובדן כושר עבודה, גם את הפרמיה החודשית של הביטוח ושל החסכון, וכך, עם הגיעו לגיל הפרישה, יקבל את החסכון של כאילו שילם את הביטוח הפנסיוני לאורך כל התקופה.

ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש עד גיל 55 ותשלומי הפיצוי במקרי אובדן ישולמו עד לגיל הפרישה.

כל חברות הביטוח הפועלות בישראל מציעות לרכישה מגוון פוליסות ביטוחי אובדן כושר עבודה הנבדלות זו מזו בתנאים שהן מציעות. המדינה והמפקח על הביטוח אינם מפקחים על ביטוחי אובדן כושר עבודה ומסיבה זו רבות מהפוליסות מנוסחות באופן עמום ומסוייג ביותר ובשעת חרום גורמות לאכזבה למבוטחיהן.

העמימות בפוליסות אובדן כושר העבודה תתבטא לרוב בהגדרת המצבים העלולים לגרום לאובדן כושר עבודה וכן בהגדרת אחוזי הנכות המנימיליים שמהם מחוייבת חברת הביטוח לפצות את מבוטחיה. עוד יכולה חברת הביטוח להתווכח על אחריותו של המבוטח למצבו. החוק אינו מגדיר קריטריון חד משמעי למקרי אובדן כושר עבודה וחברות הביטוח מסתמכות על חוות דעת של רופאים – מטעמן.

אז מה חייבים לבדוק לפני רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה?

הסעיף החשוב ביותר בפוליסה הינה הגדרת העיסוק וכאן חשוב לוודא שההגדרה תואמת לעיסוק שלכם בפועל. אם העיסוק כרוך בעבודה פיזית והדבר לא ירשם בפוליסה הרי שבמקרה של פציעה תמצאו את עצמכם ללא כיסוי ביטוחי. ההגדרה המקצועית שלכם צריכה להיות מדוייקת ברמה כזו שגם אם תוכלו להמשיך ולבצע חלקים מסויימים מתפקידכם, אולם לא את עיקרו, עדיין תפוצו בגין אובדן כושר עבודה.

אחד ההבדלים העיקריים בפוליסות הביטוח הינו האבחנה בין עובדי ה"צווארון הכחול"  – בעלי מקצוע כגון חשמלאי, מוסכניק, נהג, אינסטלטור מנהל גני אירועים לבין אנשי ה"צווארון הלבן" שעיסוקם מתבצע לרוב בישיבה במשרד. פוליסות אובדן כושר עבודה נוטות להעדיף את אנשי הצווארון הלבן, ובעוד עבור אנשי הצווארון הכחול הנקלעים למצב של אובדן כושר עבודה, נבחנת אפשרותם לעבוד ב"מקצוע סביר אחר", הרי שמאנשי הצווארון הלבן לא מצופה להחליף מקצוע והמבחן הוא יכולתם לעבוד במקצוע המדוייק בו עסקו עד לפגיעה.

חשב לזכור כי הגדרת העיסוק מתייחסת לעיסוקכם בחמש השנים הקודמות לאירוע הפגיעה כך שבמידה וצברתם ותק זה לא תוכל חברת הביטוח לדרוש כי תעבדו במקצוע חליפי.

אילו הרחבות אפשר להוסיף לפוליסת אובדן כושר עבודה?

ניתן לשדרג את פוליסת אובדן כושר העבודה במגוון הרחבות שייקרו במעט את הפוליסה אך ירחיבו את מטריית הכיסוי. אחת ההרחבות למשל מציעה קיצור של תקופת ההמתנה למתן הפיצוי ממספר חודשים לשבועות ספורים. הרחבה אחרת מאפשרת פיצוי חודשי עבור החודשיים הראשונים של תקופת ההמתנה. ניתן לרכוש הרחבה למקרי נכות חלקית בשיעור העולה על 25% אחוזי נכות כאשר אובדן כושר העבודה אינו מלא ואז יחושב אחוז הפיצוי על פי שיעור אחוזי נכות.

לסיכום, ביטוח אובדן כושר עבודה בהחלט יכול להקנות שקט נפשי לכל מי שמפרנס משפחה אולם הוא מומלץ רק בתנאי שהוא מורחב דיו ומספק כיסוי אמיתי במצב חרום. מומלץ לוודא שהביטוח מכסה גם אובדן חלקי של כושר עבודה וכן שחברת הביטוח לא תתנה העברת תשלומים בקבלת אישורים מגופים כדוגמת הביטוח הלאומי או קופות החולים.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.