ביטוח תאונות אישיות

7 ביוני 2016 ראשי

מעצם עיסוקם של ספורטאים מקצועיים בתחום הספורט להיבטיו השונים, הם חשופים לפציעות ומצבים בריאותיים בעייתיים שעלולים להשבית אותם או לחלופין לפגוע בתפקוד שלהם, מה שבסופו של יום פוגע בתפקוד השוטף שלהם ומוריד מהיכולות הפיזיות. בשנת 1988 חוקקו במדינת ישראל את חוק הספורט המחייב כל ספורטאי מקצועי השייך לארגון, התאחדות או אגודת ספורט להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים הינו ביטו המכסה תאונה אישית אשר התרחשה כתוצאה מפעילות ספורטיבית בין אם תחרותית או עצמאית. בשונה מביטוח תאונות אישיות רגיל, ביטוח המכסה ספורטאי לרוב יסופק על ידי האגודה שבה הספורטאי חבר.

מדוע ספורטאים מחוייבים לביטוח שכזה?

ביטוח לספורטאים למעשה מכסה קשת רחבה של הוצאות רפואיות, מפצה באופן שבועי את הספורטאי במקרים שהוא נפצע, מפצה את הספורטאי כתוצאה מפציעה קשה ועוד. כל ספורטאי בישראל – מקצועי או חובבן מקבל פיצוי ו/או כיסוי במקרה שנגרם לו נזק בזמן ביצוע פעילות, בדרך לאימון או בדרך חזרה מאימון.

ספורטאים הלומדים בבית הספר יסודי, חטיבה או תיכון ועדיין לא עברו את גיל 18 יכוסו בביטוח תאונות אישיות לתלמידים על פי חוק חוזר מנכ״ל משרד החינוך. במקרה זה הביטוח תקף רק במספר מקרים בודדים ואינו מעניק למבוטח את אותו הכיסוי כמו בביטוח תאונות אישיות. יש חשיבות מכרעת לביצוע ביטוח תאונות אישיות שכן במקרה בו ספורטאי מאבד את היכולת שלו להתאמן בשל פציעה הוא מקבל פיצוי מיידי למשך כמה חודשים, תקופה שתאפשר לו להתאושש ולחזרו לעצמו.

ביטוח תאונות אישיות לספורטאים למעשה מספק כיסוי ביטוחי בכל מקום בעולם ותקף תמיד. ההתניה היחידה בכדי שהכיסוי אכן יכסה את הספורטאי, היא בכך שעליו לעסוק בספורט במסגרת האגודה או הארגון בהם הוא חבר.

חשוב מאוד טרם עושים את הביטוח לקרוא את כל הסעיפים בפוליסה ולראות שכן מבינים את המשמעות של כל סעיף וסעיף.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.